SOCIALA ARBETSKOOPERATIV
SKAPAR EN ARBETSMARKNAD
DÄR ALLA FÅR PLATS


I sociala arbetskooperativ skapar människor med olika arbetshinder arbetsplatser som fungerar utifrån deras villkor. De startar kooperativa företag som producerar varor och tjänster som det finns behov av, samtidigt som de får en plats på arbetsmarknaden.

Dagens tuffa arbetsmarknad med stora krav och den stress som ofta finns, gör det lätt att människor hamnar utanför. Social arbetskooperativ tar hänsyn till personens individuella förmåga att arbeta och anpassar uppgifterna till vad han eller hon orkar med.
Kooperativets medlemmar, kooperatörerna, bildar en ideell eller ekonomisk förening som utgör en självständig juridisk person. På så sätt ingår medlemmarna i en demokratisk organisation som ger både delaktighet och ansvar.

Det sociala arbetskooperativet är ett självständigt företag som kan konkurrera på den öppna marknaden. Kooperativen är sociala företag som kan organiseras på olika sätt. Syftet med företaget är alltid att i första hand skapa meningsfulla arbeten för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vinsten återinvesteras alltid i företaget för att skapa fler arbeten. En grundläggande skillnad jämfört med andra företag är att arbetskooperativen inte bara erbjuder arbete, utan dessutom bygger på att medlemmarna i kooperativet själva är aktiva i processen att skapa arbete och forma sin arbetsplats.

Ett annat viktigt mål för sociala arbetskooperativ är gemenskap. Att ha ett arbete att gå till innebär också att man tillhör en gemenskap, en gemenskap som många mister då de hamnar utanför arbetsmarknaden. Kooperativen använder därför oftast en del av vinsten till att göra gemensamma aktiviteter som resor och annat trevligt.